Bookmark and Share

Faglige skår i fejringen af Romtraktaten


Skal EU's sociale og faglige rettigheder også gælde grækerne? Her brænder rasende græske pensionister breve fra staten om endnu et hug nedad i deres pension

Gælder EU-retten og de grundlæggende faglige rettigheder også for grækerne, spørger den græske statsminister før fødselsdagsfest i Rom lørdag
24. marts 2017

Lørdag samles alt hvad der kan krybe og gå i Rom for at fejre 60-året for grundlæggelsen af den Europæiske Union.

På dagen vil modstandere af EU’s nedskæringspolitik demonstrerer i gaderne, men også Europabevægelsen er på gaden og vil vifte med Unionens blå flag. Alle vil benytte mærkedagen til at markere deres forskellige krav til det ”europæiske projekt”.

Højdepunktet bliver utvivlsom, når EU-landenes statschefer underskriver en ny ”Romtraktat”, som skal markere en ny begyndelse for Unionen efter Brexit. Underskrivelsen er også et symbol på landenes vilje til at leve op til de høje principper og de grundlæggende menneskerettigheder, som er skrevet ind i EU’s grundlag – her figurerer de grundlæggende faglige rettigheder også.

Den højtidelige erklæring harmonerer ikke med den virkelighed, som græske arbejdere og græsk fagbevægelse har levet med i de sidste syv år. Det gør det svært for den venstreorienterede græske statsminister, Tsipras at stille op på lørdag. I realiteten er de faglige rettigheder suspenderet i landet, og det er sket efter diktat fra Trojkaen (EU og den Internationale Valutafond).

Oven i falder fødselsdagen på et tidspunkt, hvor Trojkaen og den græske regering er midt i forhandlinger om yderligere ”arbejdsmarkedsreformer” i landet. Her kræver Trojkaen yderligere liberaliseringer mens regeringen – med henvisning til ”bedste praksis” i EU - vil have genetableret retten til kollektive forhandlinger. Men Trojkaen modsætter sig udtrykkeligt, at det sker.

Den fastlåste situation og det dilemma, at Tsipras næppe i fuldt alvor kan underskrive en højtidelig erklæring og EU’s høje værdier, når de ikke gælder for de græske arbejdere, har fået ham til at skrive til EU-bosserne Juncker og Tusk.

Faglige rettigheder suspenderet

I brevet forsikrer han, at grækerne gerne vil støtte Rom-erklæringen, som ”bevæger sig i en positiv retning”.

- Men de sidste syv år, har Grækenland været i et økonomisk program, hvor landet er blevet pålagt en undtagelse fra EU-retten. Mest bemærkelsesværdigt gælder det suspenderingen af EU-rettens sociale rettigheder, og især udelukkelse fra EU’s ”bedste praksis” for arbejdsmarkedsrelationer og kollektive forhandlinger, hedder det.

- Ikke desto mindre, for at være i stand til at fejre EU’s resultater, så er der nødvendigt at få gjor klart på et officielt niveau, om det også gælder for Grækenland. Med andre ord: Om EU-retten gælder for alle medlemsstater uden undtagelse, eller for alle undtagen grækerne, skriver Tsipras i sit brev.

Den græske arbejdsminister Effie Achtsioglou har for nyligt advaret om, at kampen for at genoprette de faglige rettigheder i Grækenland ikke kun angår de græske arbejdere.
- Det er åbenbart, at neoliberale kræfter anser spørgsmålet om det fagligeretslige system i Grækenland som et nyt paradigme, som skal generaliseres. I den forstand vil det være en sejr for alle
Europas arbejdere, at vi får gjort op med dereguleringen af arbejdsmarkedet og genetableret faglige rettigheder i Grækenland, sagde hun.

Som styrkeforholdet er mellem Grækenland og Trojkaen, så er det sandsynligt at Tsipras skriver under i morgen i Rom. Spørgsmålet er, om han får en slags officiel bekræftelse på, at grækerne naturligvis nyder de samme frihedsrettigheder som alle andre.

Om de græske fagforeninger igen får mulighed for at forhandle om deres medlemmers løn afgøres ikke i Rom eller af højtidelige erklæringer. Det afgøres i de benhårde forhandlinger mellem Trojkaen og den græske regering. (brink)

 Back to Top