Bookmark and Share

Fagbevægelsen kræver social protokol på EU’s dagsorden
Fagbevægelsen i de kommende EU-formandslande vil have social protokol som modydelse for stram økonomisk styring
09. marts 2011

I en fælles programerklæring til det kommende såkaldte trio-formandskab i EU kræver fagbevægelsen kursskifte både i den økonomiske politik og i kampen for lige vilkår.

- Hvis der bliver indkaldt en regeringskonference som skal skærpe kontrollen med medlemsstaternes økonomi vil dette medføre yderligere nedskæringstiltag, som rammer lønmodtagerne. En social klausul vil være en passende modydelse for at fastholde lighed i Europa. Sådan hedder det i den fælles programerklæring som landsorganisationerne i Polen, Danmark og Cypern har sendt til deres regeringer.

De tre landes landsorganisationer vil have en social protokol skrevet ind i EU-traktaterne. Den sociale protokol skal en gang for alle fastslå, at retten til kollektive forhandlinger og konflikt er overordnet det indre markeds fire friheder.

Anledningen til brevet er, at de tre lande fra sommer på skift skal varetage EU-formandskabet et halvt år ad gangen. Polen overtager til sommer og Danmark fra nytår 2012.
Fra dansk side er FTF’s og LO’s formænd medunderskrivere på henvendelsen, som opfordrer de kommende formandslande til at lægge op til et kursskifte i EU’s håndtering af krisen og til at sætte en stopper for den sociale dumping, som sker i ly af det indre markeds ”friheder”.

– Med den fælles programerklæring opfordrer vi på det kraftigste regeringerne i det nye EU-formandskab til at prioritere en ambitiøs og solidarisk økonomisk politik, der skaber vækst og beskæftigelse i Europa, siger LO-formand Harald Børsting.

LO spillede i sidst måned ud med en omfattende ”ønskeliste” til det danske formandskab.
- Mest påtrængende er det naturligvis at finde en løsning på udstationeringsdirektivet, hvor EU-domstolen har forringet direktivet i væsentlig grad især ved at ændre det fra et minimums-direktiv til et maksimumsdirektiv. Det er nødvendigt i forhold til alle de eksempler, vi ser på social dumping i de forskellige europæiske lande, at værtslandets løn og arbejdsvilkår efterleves, sagde Harald Børsting dengang.

Fagbevægelsen i de tre lande kræver, ”at man sætter en stopper for den usikkerhed, der er skabt omkring udstationeringsdirektivet som følge af EU domstolens praksis.”
- Princippet må være samme løn for arbejde af samme værdi uanset, hvilket oprindelsesland arbejdstageren har. En minimumsløn vil ikke sikre, at lighedsprincippet efterleves, hedder det i brevet, som også kræver, at Kommissionen opgiver sit forslag til sæsonarbejderdirektiv, som vil åbne for brug af sæsonarbejdere fra lande uden for EU i stor stil.

Solidarisk vej ud af krisen

LO-formanden mener, at det i skyggen af den økonomiske krise er vigtigere end nogensinde, at de europæiske fagbevægelser står sammen og viser en solidarisk vej ud af krisen. Det skal ske ved at sætte vækst og beskæftigelse øverst på EU-formandskabets dagsorden. 

– EU-Kommissionen og de borgerlige regeringer i Europa bruger i øjeblikket krisen som undskyldning til at føre en stram økonomisk styring med store nedskæringer i den offentlige sektor. Men svaret er ikke at deregulere os ud af krisen. Vi bør i stedet prioritere EU’s midler på at skabe vækst og beskæftigelse eksempelvis ved at fremrykke offentlige investeringer, så der kommer gang i hjulene igen, siger Harald Børsting.

Konkret opfordring

I Brevet bliver EU’s kommende tre formandskaber bedt om at satse på produkter med højt videnindhold. Det er den eneste måde at tage kampen op med lande som Kina og Indien, hedder det.
FTF’s formand Bente Sorgenfrey glæder sig over den konkrete opfordring.

- Det er et klart budskab fra fagbevægelsen i tre meget forskellige EU-lande. Vi er enige om, at der skal satses på uddannelse og videnstung produktion. En forudsætning for det er et tæt samspil mellem offentlig og privat og en velfungerende offentlig sektor, siger Bente Sorgenfrey. (brink)Back to Top