Bookmark and Share

Fagbevægelsen skal være klar i mælet


- Det er uhyggeligt, at grækerne ikke kan få mulighed for at vælge den vej, de ønsker at gå. Og der er ingen tvivl om, at EU’s finanspagt, er med til at forhindre, at vi kan gennemføre forbedringer af velfærdssamfund, både herhjemme og i de andre medlemslande, siger Claus Westergreen. (Foto: 3F BJMF)

Selvom EU ikke fylder i valgkampen, så har det afgørende indflydelse på danske arbejdsvilkår. Der er brug for at fagbevægelsen markerer sig tydeligere i EU-debatten og skaber aktivitet blandt medlemmerne, siger formanden for 3F BJMF, Claus Westergreen
10. juni 2015

- Ingen snakker om EU i valgkampen, på trods af at social dumping er et resultat af EU-reglerne og EU-domstolens afgørelse i bl.a. Laval-sagen, siger Claus Westergreen, formand for 3F BJMF, som organiserer bygningsarbejderne i København.

Selvom social dumping er et tema i valgkampen, så fylder det langt fra nok, mener han.
- Alle er jo enige om at, ”det skal vi ikke have noget af”. Men sandheden er, at de borgerlige ikke gjorde noget mod social dumping i de 10 år, de sad ved magten. Og Dansk Folkeparti kan jo ikke bekæmpe dumping ved at pege på Løkke som statsminister, siger han.

Den omvendte verden

Han peger på, at den kampagne for deregulering, som EU-kommissionen er i fuld gang med, kommer til at spille en stor rolle for, hvordan arbejdsmiljøet får det i fremtiden. EU kommissionen vil lempe eller helt fritage små og mellemstore virksomheder (med under 50 ansatte) fra EU-reglerne bl.a. om arbejdsmiljø.

- Det er jo hul i hovedet, det er netop social dumping bare på arbejdsmiljøområdet, siger Claus Westergreen.
EU-kommissionen vil også gribe ind over for det, den ser, som overimplementering af EU-direktiver. Hvis et land går længere end direktivet kræver, så skal EU-kommissionen have en god forklaring fra regeringen for at godtage det.

- Men det er skred fra de minimumsdirektiver, vi kender i dag, til maksimumsdirektiver. Det er den omvendte verden, for selvfølgelig skal det altid være muligt for medlemslandene at få videre og forbedre forholdene for befolkningen. Det er en skræmmende udvikling, og det er forbavsende, at det ikke fylder i valgkampen, siger Claus Westergreen.

Finanspagtens jerngreb

Midt under den standende valgkamp er der et dramatisk opgør i gang mellem EU og Grækenland om landets fremtid. Den venstreorienterede regering i landet har lagt et helt andet kriseprogram på bordet end det, den forrige græske regering havde accepteret at følge. Men EU og den internationale valutafond afviser, at grækerne kan afvige fra den afstukne sparervej.

- Det er uhyggeligt, at grækerne ikke kan få mulighed for at vælge den vej, de ønsker at gå. Og der er ingen tvivl om, at EU’s finanspagt, er med til at forhindre, at vi kan gennemføre forbedringer af velfærdssamfund, både herhjemme og i de andre medlemslande, siger Claus Westergreen.

En svækket fagbevægelse

Både EU’s sparepolitik og Kommissionens kampagne for deregulering er løbende blevet kritiseret af fagbevægelsen, både her hjemme og på Europæisk plan.

- Men der ser ikke ud til at politikerne lytter til fagbevægelsens synspunkter?

- Nej, der er ingen tvivl om at fagbevægelsen er blevet svækket. Den borgerlige regering havde en vis succes med at svække fagbevægelsen. Der er færre medlemmer, og flere har valgt gule a-kasser, siger Claus Westergreen.

- Selvom det er svært, så er svaret at skabe aktivitet blandt de medlemmer, vi nu engang har. Og så skal fagbevægelsen tage klar stilling, vi skal markere os tydeligt, sådan som 3F har gjort f.eks. med ”Godt Arbejde”-kampagnen. Når vi markerer klare standpunkter, så kan medlemmerne godt forstå det, siger han.

- Det er vigtigt ikke bare at tonse mod Dansk Folkeparti. Vi skal turde tage dialogen med de medlemmer der stemmer DF, samtidig med, at vi er klare i mælet. Dem der stemmer DF, frygter at indvandrere tager deres job. Men det er ikke der, problemet ligger, hvis der ikke var indvandrere, så ville DF bare finde nogen andre at sparke ned på, siger Claus Westergreen. (brink)

 Back to Top