Bookmark and Share

EU’s nye arbejdsmiljøstrategi er både for lidt og for sent
EU-kommissionens arbejdsmiljøstrategi for de næste seks år er vag og uden substans, mener den Europæiske Faglige Sammenslutning
06. juni 2014

To år efter at EU’s gamle arbejdsmiljøstrategi for 2007 til 2012 er udløbet, præsenterede EU-Kommissionen i dag en ny, som skal gælde for 1014 til 2020.

Strategien udpeger en række udfordringer for arbejdsmiljøet, men har stort ingen bud på, hvad der skal gøres, konstaterer den Europæiske Faglige Sammenslutning, EFS, som i årevis har efterlyst en ny strategi.

- EFS var ventet i årevis på den strategi for sikkerhed og sundhed, som kom i dag. Vi er skuffede, den er vag og uden substans. Den indeholder ingen konkrete forslag til handling og ingen konkrete forbedringer af sikkerheden og sundheden, siger Józef Niemiec, EFS.

Kommissionens nye strategi peger på behovet for sikre små og mellemstore virksomheders evne til at forebygge risici, og den peger på nye problemer som f.eks. nanomaterialer, særlige risicis for kvinder og for en stadig ældre arbejdsstyrke. Alt sammen vigtige emner og for den europæiske fagbevægelse. Men stratgien burde forpligte til forbedret lovgivning eller nye forslag til at tackle de udfordringer den identificerer, men det gør ikke, konstaterer EFS i en pressemeddelelse.

EU-kommissionen erkender i sit udspil, at 4.000 mennesker dør i EU hvert år som følge af en arbejdsulykke, og at 160.000 om året dør af arbejdsrelaterede sygdomme, de fleste af kræft.
På trods af den erkendelse, så truer EU-Kommissionens strategi for arbejdsmiljøet med at deregulere arbejdsmiljøet, frygter EFS. Kommissionen vil nemlig have hele arbejdsmiljøspørgsmålet gjort til en del af kommissionens store af bureaukratiserings-kampagne, det såkaldte REFIT-program, som skal lette erhvervslivet for snærende og omkostningstunge administrative byrder.

Kommissionens har bl.a. foreslået at små og mellemstore virksomheder helt skal slippe for arbejdsmiljøregulering. Det omfatter virksomheder med under 250 ansatte, det vil med andre ord vedrøre mere end 90 procent af alle danske virksomheder.

- Kommissionen foreslår at arbejdsmiljøet skal behandles som en del af REFIT-programmet, som skal administrative byrder. Men arbejderes sikkerhed er ikke en bureaukratisk byrde, siger Józef Niemiec.

EFS kan også skuffet konstatere, at end ikke de fælles anbefalinger, der er kommet fra fagforeninger og arbejdsgiverorganisationer er med i strategien eller i andre initiativer fra kommissionen. (brink)Back to Top