Bookmark and Share

EU’s budgetbisser dikterer nu vilkårene
Faglig protest mod EU’s udsendinge i Grækenland og Irland, der beskyldes for at angribe de kollektive overenskomster og dikterer vilkårene på arbejdsmarkedet
12. januar 2011

Det er en høj pris lønmodtagerne og pensionisterne i Grækenland og Irland må betale for EU og IMF ”redningspakke,” mener den Europæiske Faglige Sammenslutning, EFS, som nu protesterer mod EU kommissionens rolle i gennemførelsen af redningspakkerne i de to lande.

EFS har fået meldinger fra græske og irske fagforeninger om, at Kommissionens funktionærer ignorerer de kollektive forhandlinger og intervenerer direkte på arbejdsmarkedet med diktater, som sænker levestandarden. 

I et brev til kommissær Olli Rehn tager EFS afstand fra de udsendte funktionærers ”diktatoriske pres” for at skære i mindstelønnen og pensionerne. Kommissionens udsendinge kræver også at de ”stive lønsystemer” løsnes og arbejdsmarkederne i Grækenland og Irland gøres mere fleksible.

EFS’s generalsekretær kræver et hastmøde med kommisæren om sagen og advarer om, at EFS umuligt kan støtte EU’s aktioner på de betingelser. 

Løn ikke en sag for EU

- Denne politik med detaljeret indblanding i arbejdsmarkedet, tramper hen over kommissionens fromme udtalelser om parternes autonomi og vigtigheden af social dialog. Og den ser helt bort fra, at EU-traktaterne udtrykkelig undtager lønforhold fra EU’s kompetence, siger John Monks.

EFS er bekymret over forslagene til økonomisk styring (economic governance) og enhver traktatændring med det indhold.

Den europæiske fagbevægelse frygter, at forslagene kan føre til, at medlemslandene får status af kvasi-kolonier, hedder det i brevet til Olli Rehn, hvor sanktionerne mod medlemslandene også sammenlignes med de straffebestemmelser, som blev pålagt Tyskland efter første verdenskrig. (brink)Back to Top