Bookmark and Share

EU’s Arbejdsmiljø fit for markedet


Kampagner for det sociale Europa er for længst lagt på hylden i Bruxelles

EU-kommissionen klar til ny runde i dereguleringen af arbejdsmarkedet, det vil blokerer ethvert fremskridt, mener den europæiske faglige sammenslutning
08. oktober 2013

“Refit - klar til vækst - Kommissionens tager de næste ambitiøse skridt til at lette EU-lovgivningen”, sådan lyder fanfaren til EU-kommissionens seneste udspil, der skal lette byrderne for arbejdsgiverne og lægger op til helt at opgive en mindsteregulering af arbejdsmiljøet.

I sidste uge præsenterede kommissionen resultaterne af sin indsats for ”smart regulering”, en gennemgribende deregulering af EU’s regler, som angiveligt skal lette byrderne for erhvervslivet som helhed og for de såkaldt SMV’ere - små og mellemstore virksomheder - i særdeleshed. Virksomheder med under 250 ansatte anses for SMV’ere, de udgør mere end 90 procent af alle danske virksomheder. Ambitionen er helt at fritage SMV’ere for arbejdsmiljøregulering. Men med sit Refit-program, lægger kommissionen op til helt at droppe arbejdsmiljølovgivningen.

Selv om fagbevægelsen har været kritisk til det beskedne gulv, som de eksisterende minimumsdirektiver udgør for arbejdsmiljøet, så er den stærkt kritisk til, at kommissionen helt vil droppe reguleringen. Det vil slippe arbejdsmiljøet frit som et område, hvor der kan konkurreres uden nogen nedre grænse.

Er det formålstjenligt?

- Der er navnlig planlagt evalueringer med fokus på, hvor formålstjenlige retsforskrifterne er med hensyn til sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen, hedder det kort i kommissionens meddelelse.

Med andre ord lægger den op til helt at skrotte enhver snak om en ny strategi for arbejdsmiljø og sundhed. Den nuværende strategi er udløbet, men så sendt som i starten af juni i år åbnede Kommissionen en offentlig høring på nettet, hvor den efterlyste gode råd til en ny strategi, som samtidig ”lettede byrderne for de små og mellemstore virksomheder.”

Samme overvejelse gælder direktivet om vikararbejde, som ellers skulle sikre vikarer samme vilkår, som de fastansatte. Der er også lagt op til, at direktiverne om deltidsarbejde og arbejdskontrakter skal tages op til vurdering. De er begge blevet til efter lange og seje forhandlinger mellem arbejdsgiverne og de faglige organisationernes på EU-niveau.

At kommissionen er klar til at handle demonstrerer den ved at blokerer for en nylig indgået aftale om arbejdsmiljøet, som frisørerne og deres arbejdsgivere har indgået på europæisk plan.
Den ”normale” procedure ville være, at aftalen blev omsat til EU-lovgivning, men det sker ikke, lyder meldingen fra kommissionen. 

Den Europæiske Faglige Sammenslutning, EFS er chokeret over manglen på initiativer, når det gælder at sikre et vist niveau af arbejderbeskyttelse i EU.
- Det indre marked er kun acceptabelt, hvis det samtidig har stærke sociale regler. Kommissionens refit-program blokerer ethvert fremskridt i den retning. Vi har brug for sociale rettigheder på tværs af grænserne for alle arbejdere i EU, siger EFS’ generalsekretær, Bernadette Ségol. (brink)

 Back to Top