Bookmark and Share

Europæiske transportarbejdere vil slås for konfliktretten
EU-kommissionens forsøg på at få magt over strejkeretten i hele jernbanesektoren, møder voldsom modstand fra det Europæiske Transportarbejderforbund, ETF
24. januar 2011

EU-kommissionen har præsenteret sit forslag til direktiv om et fælles europæisk jernbanesystem, som en forenkling, men i virkeligheden har de præsenteret en ekstrem svær og yderst teknisk tekst,  som har politiske formål med store konsekvenser for de europæiske jernbaner. Forslaget endda true så fundamentale rettigheder som retten til at strejke, vurderer det Europæiske Transportarbejderforbund.

Direktivforslaget lægger op til at give kommissionen beføjelser, til selv at ændre i lovgivningen løbende, og gemt bort i et bilag til direktivet lægger de op til at give sig selv rollen som overdommer i tilfælde af konflikter i jernbanesektoren.

I bilag syv hedder det, at kommissionen kan fastsætte ”regler for håndtering af større driftsafbrydelser og nødsituationer, herunder et minimumsserviceniveau i tilfælde af eventuelle strejker.”

- Angrebet på fagforeningernes frihed kan lyde harmløst, men der er faktisk et uacceptabelt overgreb, som ETF på det skarpeste fordømmer, hedder det i det ”positionspapir” transportarbejderforbundet har lavet om direktivet.

- ETF vil bekæmpe overgrebet mod strejkeretten resolut. Et initiativ fra kommissionen må under ingen omstændigheder underminere arbejderes frihed til at stoppe arbejdet under en konflikt, fastslår, det Europæiske Transportarbejderforbund.

Kommissionen på farlig vej

På et spørgsmål fra Enhedslistens medlem af Transportudvalget, har transportministeren forsikret, at det ”for regeringen er afgørende, at EU ikke regulerer eller griber ind i konfliktretten på arbejdsmarkedet.”

”Regeringen er generelt skeptisk overfor den foreslåede anvendelse af delegerede retsakter i forhold til Bilag VII, idet det omhandler centrale dele af forslagets substans og har politisk og økonomisk betydning,” hedder det videre i svarer.

- Det er glædeligt at regering og folketing er enige om det. Så må man bare håbe at andre lande går med, så det bliver muligt at rulle forslaget tilbage, siger Per Clausen.

Han finder det bemærkelsesværdigt, at kommissionen forsøger at tiltage sig magt til at gribe ind i faglige konflikter.

- Med den magt de lægger op til at skulle have i jernbanedirektivet, vil de kunne gå ind og stoppe helt lovlige konflikter i medlemslandene, med henvisning til at det er et angreb på den fri konkurrence eller forstyrrer infrastrukturen. De opkaster sig til overdommere over konfliktretten, helt uden hensyn til om en konflikt er fuldt lovlig i medlemslandet, siger Per Clausen.
- Det vil være helt nyt, at kommissionen får sådan en magt, og man kan sagtens forestille sig det udvikle sig på andre områder, hvis de kommer igennem med det. Det er et udtryk for, hvordan kommissionen agerer og forsøger at tilrive sig så megen magt som muligt, siger han. (brink)

 Back to Top