Bookmark and Share

Europæisk støtte til britiske nej-sigere


Faglige mod EU i Storbritannien er ikke i tvivl om, hvilken rolle EU spiller

Arbejderbevægelsens nej-sigere i Storbritannien får opbakning fra faglige i hele Europa
14. marts 2016
Se også
 • Se hele udtalelsen på engelsk med de navne, som foreløbig har skrevet under

  Kampagnen kan kontaktes på E-Mail: .

 • Mens den Europæiske Faglige Sammenslutning og de fleste europæiske socialdemokrater støtter ja-siden i den britiske afstemning om ja eller nej til fortsat EU-medlemskab, så vokser støtten fra det faglige bagland i Europa – også fra lande, som ikke er medlemmer.
  Et europæisk opråb cirkulerer i øjeblikket blandt EU-kritiske fagforeninger og dets medlemmer. Opråbet er en moralsk støtte til de kræfter i den britiske arbejderbevægelse, som arbejder for et nej ved folkeafstemningen. Det gælder både i fagbevægelsen og i Labourpartiet, begge steder er der organiseret nej-kampagner. EU-modstandere i Fagbevægelsen er samlet i ”Faglige mod EU” (TUAEU), mens labour medlemmer er samlet i ”Labour leave”.
  - Vi støtter de fagforeninger, Labour-afdelinger og aktivister, som trods instruktioner fra Labours ledelse og fra de ledende lag af den Europæiske Faglige Sammenslutning, har besluttet at opfordre til at forlade EU, hedder det i opråbet.
  - Fra Grækenland til Portugal fra Polen til Tyskland og fra andre lande har vi erfaret det sande indhold i EU-traktaten, som baseres på ”fri og lige konkurrence”, fra direktiver eller programmer, som dikteres af EU eller trojkaen, og som gennemføres uanset regeringernes politiske farve. Vore folk og lønmodtagere har lidt under den samme politik, uanset om de er medlemmer af EU eller associerede partnere: Deregulering, afvikling af faglige rettigheder (pensioner, social sikkerhed og kollektive overenskomster), privatisering af den offentlige sektor og budgetnedskæringer i statsgældens navn, hedder det i opråbet.
  Aftale sætter arbejder mod arbejder
  Det faglige opråb peger på, at den aftale Cameron har indgået med EU kommer til at øge modsætningerne og sætte yderligere skub en proces, hvor arbejdere ”konkurrenceudsættes” mod hinanden.
  Det er aftalen om, at arbejdere fra andre EU-lande er udelukket fra sociale rettigheder i Storbritannien de første fire år.
  - Det kan kun føre til konkurrence mellem arbejdere og til en ny offensiv for at sænke ”omkostningerne for arbejdskraften” blandt britiske arbejdere og opmuntre til et klima af reaktionær fremmedhad, skriver de.
  - I stedet for en ”Europæisk Union”, som med alle midler forsøger at sætte arbejdere op mod hinanden til glæde for kapitalister og banker, opfordrer vi til at arbejdere og folk fra hele Europa forener sig for at forsvare og genvinden deres rettigheder, suverænitet og demokrati. En sejr for britiske arbejdere d. 23 juni kan blive starten for alle arbejdere, som i deres eget land og gennem egen kamp modsætter sig EU’s destruktive planer og de regeringer som gennemfører denne politik, sluttet opråbet. (brink)  Back to Top