Bookmark and Share

Eurolande har højest arbejdsløshed i EU
Eurozonen klarer sig dårligere end resten af EU, når det gælder beskæftigelsen
03. august 2015

Siden euroen blev indført i 2002 har eurolandene haft større arbejdsløshed end de EU-lande, som står uden for.

Fredag kom juni måneds arbejdsløshedstal fra EU’s statistiske kontor Eurostat. I gennemsnit var 9,6 procent af arbejdstyrken unionen arbejdsløse, mens arbejdsløsheden for eurolandene var 11,1 procent.

Tendensen til højere arbejdsløshed i eurozonen har holdt sig helt fra indførelsen af euroen i 2002. Sammenholdt med 2001 – året inden euroen blev indført, er arbejdsløsheden i hele EU steget 0,9 procent, mens de i gennemsnit er steget 3,1 procent i eurolandene.

De elleve lande hvor arbejdsløsheden er steget mest er alle eurolande. Og den såkaldte medianværdi for stigningen i arbejdsløshed i de 19 eurolande de seneste 14 år er på to procentenheder, mens de ni EU-lande med egen valuta har en mindskning på 0,2 procentpoint i samme periode.

Grækenland har stadig den største arbejdsløshed med 25,6 procent men også eurolande, som har gennemført EU’s skrappe sparepolitik og hvor det ifølge Trojkaen går fremad har stadig høj arbejdsløshed, det gælder Spanien med 22,5 procent, Portugal med 12,4 procent og Irland med 9,7 procent. Den danske arbejdsløshed var i juni på 6 procent ifølge Eurostat.
Se interaktivt graf over udviklingen i arbejdsløsheden her. (brink)Back to Top