Bookmark and Share

EU lande tøver med loft over arbejdstid for vognmænd
Arbejdstid for vognmænd ignoreres i hver andet EU land, kommissionen sår tvivl om værdien af loft over selvstændige chaufførers arbejdstid
20. september 2011

Det trækker ud med at få gennemført krav til loft over køretiden for selvstændige vognmænd i EU. 13 af de 27 medlemslande har endnu ikke gennemført direktivet, som pålægger ”selvstændige” chauffører en maks arbejdstid på 48 timer om ugen.

Langsommeligheden med at efterleve direktivet tvinger nu EU-kommissionen til at starte sager mod de 13 lande (heriblandt Sverige) som ikke har indført reglerne.
Det blev klart i sidste uges møde i EU-parlamentets arbejdsmarkedsudvalg. Her skulle EU-kommissær Siim Kallas redegøre for situationen.

- 14 lande har indført den, men blandt de øvrige 13 findes lande, som har vist sig uvillige til at tillempe direktivet. Den første advarsel i overtrædelsesprocessen bliver sendt ud senere på måneden, sagde han.

Første skridt er en såkaldt åbningsskrivelse til de regeringer, som ikke følger EU’s love. I sidste ende kan sagerne ende for EU-domstolen.
Ifølge kommisæren, skyldes nogle landes vægring de øgede byrder og det bureaukrati, især for små foretagender, som direktivet medfører.

Og det blev klart, at det er med stor ulyst Kommissionen nu tvinges til at få direktivet efterlevet. Kravet om at arbejdstidsreglerne også skal dække selvstændige chauffører blev nemlig gennemtvunget af EU-parlamentet mod både ministerrådet og kommissionens ønske.

Både regeringer og kommissionen ville have gjort en midlertidig undtagelse for selvstændige permanent, men det afviste EU-parlamentet sidste år, ikke mindst efter pres fra en stort anlagt kampagne fra
det europæiske transportarbejderforbund.

Transportarbejderforbundet har både peget på social dumping og sikkerheden på vejene, som argumenter for at sikre sammen vilkår for alle erhvervschauffører. Der er mange eksempler på ”arme- og ben” selvstændige i transportbranchen, som arbejder under kummerlige vilkår.

Såede tvivl om nytten

I debatten med udvalget såede kommissær Siim Kallas igen tvivl om nytten af at underkaste de selvstændige samme vilkår som andre chauffører. Sammen med den polske statssekretær Tadeusz Jarmuziewicz hævdede han, at der ikke findes noget klart bevis for, at det skulle spille nogen rolle for trafiksikkerheden at omfatte de selvstændige af loft over arbejdstiden.

Det fik udvalgets formand, den franske socialist Pervenche Berès til at forsikre om, at udvalget meget nøje vil holde øje med, hvordan kommissionen håndterer overtrædelsesprocessen. Udvalget vil være helt sikker på, at direktivet faktisk bliver gennemført i medlemslandene, sådan som Parlamentet har besluttet det. (brink)

 Back to Top