Bookmark and Share

EU-Parlamentet skyder med spredehagl
Vil EU’s nye initiativer på transportområdet lukke hullet for chaufførernes nomadeliv på rastepladserne og sociale dumping, eller kommer de først og fremmest til at fremme konkurrencen på landevejene?
17. januar 2018

De første udkast til betænkninger og udtalelser fra EU-Parlamentet stritter i alle retningerDet er stadig et helt åbent spørgsmål, efter EU-Parlamentets Transportudvalg og Beskæftigelsesudvalg før jul offentliggjorde de første udkast til betænkninger om det lovkompleks, EU-Kommissionen har spillet ud med.

Det Europæiske Transportarbejderforbund, ETF har kaldt kommissionens udspil for en legalisering af social dumping på landtransportområdet. Forbundet fortsætter derfor sin kampagne for at få stoppet misbruget af – især – østeuropæiske chauffører, som kører i månedsvis i bl.a. Danmark uden at være ude af deres førerhuse. Bl.a. forsøger ETF at lægge pres på EU-parlamentet, som har mulighed for at ændre udspillet de kommende måneder.

ETF’s første reaktion er bekymret. De foreløbige udkast er et mix at ”god og skidt”, skriver de på deres hjemmeside.
- Men da udkastene er helt ukoordinerede, er der en risiko for, at det negative kommer ud som vinder, og vil forhindre håndhævelse, destabilisere markedet og ødelægge chaufførernes arbejds- og levevilkår, vurderer forbundet.

ETF støtter ikke overraskende de dele af parlamentets forslag, som vil lukke de vigtige smuthuller der er i den eksisterende EU-lovgivning: Det gælder bl.a. stærkere regler for den såkaldte cabotagekørsel, og hårdere sanktioner mod ulovlig cabogtagekørsel. Samtidig vender forbundet sig kraftigt mod andre forslag, som vil ændre køre- hviletidsbestemmelser og i øvrigt ethvert forsøg på at svække forbuddet mod at chaufførerne kan holde deres ugentlige 45-timers hvil i køretøjet.


Som et eksempel på, hvordan rapporterne stritter i alle retninger, nævner ETF, at Tranportudvalget udkast til betænkning om arbejdstid.Rapporten foreslår ganske vist, at det skal forbydes, at chauffører kan holde alle ugentlige hvileperioder i køretøjet.
- Men desværre bliver det forslag straks undermineret. Rapporten foreslår, at forbuddet kan ophæves, hvis der er sørget for parkeringsområder der er sikre og er indrettet med visse faciliteter, skriver ETF.
Og parlamentarikerne går endda videre og begynder at kloge sig på, hvordan sådan en ”sikker” parkeringsplads kunne indrettes:

Rapporten foreslår minimumsstandarder for ”sikre og passende parkeringsområder:” En toiletvogn med to toiletter og to brusere til 75 parkeringspladser, fire af hver til 125 pladser, og til pladser med mere end 125 parkeringspladser børe der være seks lokummer og seks badekabiner!

- Helt ærligt, det er svært at forestille sig, hvordan to toiletter kan kaldes en ”passende facilitet” til 75 chauffører, som skal tilbringe deres weekend på en parkeringsplads! ETF støtter helt og holdent forbedringer af parkeringspladser, og støtter rapportørens forslag om, at alle ugehvil skal holdes væk fra førerhuset, men vi mener, at en ophævelse af forbuddet og et grønt lys til at holde hvileperioderne i køretøjet (på en ”sikker” plads red.) er et klart tilbageskridt, når det handler om at forbedre arbejdsvilkårene, skriver ETF.

Forslaget om at, hvis der er sikre parkeringspladser, så kan chaufførerne godt holde deres weekend i køretøjet står i stærk kontrast til, at EU-domstolen for nylig slog fast, at forbuddet mod at holde weekend hvil i køretøjet sådan set har været gældende hele tiden, selvom det først er nu, at en række lande er begyndt at håndhæve det.

Trods de modstridende signaler fra parlamentet, så sætter det europæiske transportarbejderforbund nu sin lid til parlamentarikerne:

- ETF og dets tusinder af fagforeningsmedlemmer er overbevist om, at parlamentarikerne vil arbejde hårdt de næste måneder for at forbedre rapporterne, så de er til chaufførernes fordel – for en fuldstændig udryddelse af social dumping i transportsektoren, hedder det håbefuldt fra de europæiske transportarbejdere, som vil sætte trumf bag ønskerne med månedlige aktionsdage og møder med parlamentarikerne hen over foråret.

Vejpakke skal styrke konkurrenceevne

Folkebevægelsens MEP, Rina Ronja Kari er enig med ETF i at de foreløbige udkast stritter i alle retninger. Hun er såkaldt skyggerapportør på en af rapporterne fra Beskæftigelsesudvalget og skal være med til at forhandle udvalgets endelige indstilling.

- De foreløbige udkast fra udvalgene trækker i hver sin retning, så det er svært at få et overblik. Men det er vigtigt at huske, at vejpakken blev præsenteret som et initiativ, der skal styrke virksomhedernes konkurrenceevne. Og i parlamentet snakkes der meget om, at styrke de små og mellemstore virksomheder. Når det er målet, så er det svært at sikre lønarbejdernes interesser. Mange har måske tænkt, at nu var der en mulighed fro at gøre noget ved social dumping, men man skal huske, hvad der ligger bag vejpakken, siger Rina Ronja Kari.

- Det grundlæggende problem er social dumping. Hvordan sikrer vi, kan få nogle ordentlige arbejdsvilkår. Hvordan kan vi løfte bundlinjen uden at den laveste fællesnævner kommer til at definere niveauet, siger hun.

Et eksempel er spørgsmålet om cabotagekørsel, som i dag tillader udenlandske vogne, der har leveret varet ind i landet, at køre op til tre ture inden for syv dage, inden de skal rejse ud igen.

- EU-Kommissionen foreslår, at man i stedet skal have lov til at køre et ubegrænset antal ture i fem dage i træk. Det tænker jeg er lang tid i et lille land, man kan nå at køre rigtig mange ture på den tid. Men i den betænkning jeg følger, lægger man op til at fjerne enhver begrænsning. Men sådan som jeg kender Beskæftigelsesudvalget, så vil det vil det undre mig, hvis den linje ender med at gå igennem, siger Rina Ronja Kari.

Lever på rastepladserne

Spørgsmålet om arbejdstidsreglerne og chaufførernes mulighed for at holde helt fri er et afgørende element, hvis man skal social dumping til livs.
- Hvordan kan man sikre, at chaufførerne kommer hjem, og vi kommer væk fra, at de bor på rastepladserne i deres biler? Det er bekymrende at ordføreren i transportudvalget lægger op til, at det kan fortsætte. Vi skal sørge for at de kan komme hjem, arbejdsgiverne skal planlægge, så det kan lade sig gøre. Men det er svært at gennemtrumfe med lovgivning. Men måske er det et spørgsmål om, at sørge for at arbejdsgiverne skal afholde udgifterne ved hvil, siger hun.

- Men samtidig, er det helt afgørende, at vi ikke ødelægger overenskomstsystemet. EU skal ikke ind og definere, hvad der skal være af elementer i de kollektive overenskomster. Derfor skal man være forsigtig med at tro, at det kan klares med et hurtigt fix, siger Rina Ronja Kari.

Foreløbig fortsætter forhandlingerne i de to udvalg, inden Transportudvalget kan vedtage de endelige betænkninger om vejpakken. Så der kan gå op til et halvt år, inden EU-Parlamentet stemmer om ændringsforslag til EU-Kommissionens udspil. Først herefter går forhandlinger mellem alle tre instanser i gang. (brink)

 Back to Top