Bookmark and Share

EU-parlamentet efterlyser nyt om arbejdsmiljøet
EU parlamentet slutter sig nu til fagbevægelsens kritik af EU-kommissionens langsommelige omgang med arbejdsmiljøet
17. september 2013

I sidste vedtog EU-parlamentet en udtalelse som opfordrer EU-kommissionen til at fremlægge en ny arbejdsmiljøstrategi for Unionen, den gamle er for længst udløbet.

EU’s arbejdsmiljøstrategi passerede sidste salgsdato allerede sidste år, uden der er kommet en ny til, kommissionen som er eneansvarlig for at præsentere forslag har end ikke fremlagt forslag til en afløser. Det har den Europæiske Faglige Sammenslutning, EFS kritiseret gentagne gang. Det følger EU-parlamentet nu op med sin udtalelse. Udtalelsen kræver øjeblikkelig handling fra Kommissionens side.

Parlamentet advarer kommissionen om, at den økonomiske krise ikke skal bruges som undskyldning for at undergrave arbejdsmiljøstrategien og kræver, at kommissionen fremlægger et forslag senest til december.

I starten af juni sendte kommissionen spørgsmålet til høring via et spørgeskema på nettet, hvor man kunne give gode råd om en kommende arbejdsmiljøstrategi. Den høring er nu afsluttet, men der er ingen garanti for, at det fører til et nyt forslag frygter man hos EFS.

- Høringen garanterer ikke, at EU får en ny arbejdsmiljøstrategi. Den er kun med til yderligere at forsinke processen. Faktisk skulle den nye strategi have været færdig for et halvt år siden, lød det fra EFS, da høringen blev lanceret. Den faglige sammenslutning henviser til, at både parlament og diverse høringsorganer har været klar med konkrete forslag til en ny strategi siden 2011. (brink)Back to Top