Bookmark and Share

EU-Kommissionen fastholder retssag om danske cabotageregler
EU-domstolen skal afgøre, om dansk fortolkning af cabotakørsel er lovlig
14. juli 2017

EU-reglerne tillader udenlandske lastvogne, som leverer varer til Danmark, at kører tre såkaldte cabotagekørsler i Danmark på en uge, inden de igen damper hjem. En cabotakørsel handler om at flytte varer rundt i Danmark. Tanken er, at tomme lastbiler på vej ud af landet, lige så godt kan flytte lidt gods på vej hjem, når de alligevel kører med tomt lad.

Men den smukke tanke om at udnytte den tomme kapacitet er endt i en virkelighed, hvor underbetalte østeuropæiske chauffører kører cabotagekørsel eller noget der ligner hele tiden. Chauffører bor i uger og måneder på de danske rastepladser mens de venter på opgaver i Danmark. En praksis, som presser de danske vognmænd og chauffører, og som ifølge fagbevægelsen har kostet tusinder af danske chauffører jobbet.

Den forrige regering forsøgte at dæmme op for misbruget af reglerne om cabotagekørsel i 2014, hvor den strammede definitionen af cabotagekørsel: Den kan enten bestå af en pålæsning og flere aflæsninger, eller omvendte flere pålæsninger og en aflæsning.

Men den går ikke, mener EU-Kommissionen som allerede i 2014 truede med en sag mod Danmark.

Efter åbningsskrivelse fra kommissionen og svar fra den danske regering, er sagen nu optaget til behandling ved EU-domstolen.

Tilkommer ikke Danmark

EU-Kommissionen mener ikke, at det tilkommer Danmark at definerer, hvad en cabotagetur består af. Den fastslår i sit søgsmål, at Danmark ikke opfylder sine forpligtigelser i henhold til EU’s forordning om fælles regler for adgang til markedet for international godskørsel.

Kommissionen gør gældende at forordningen ”udtømmende regulerer transportvirksomheders adgang til at udføre cabotagekørsel.” Kommissionen mener ikke, at begrænsningen på tre cabotagekørsler på en uge betyder, at en ”cabotagekørsel skal omfatte et fastsat antal læsse- og/eller lossesteder.”

”Ifølge de danske regler kan cabotagekørsel bestå enten af flere læssesteder eller af flere lossesteder, men ikke begge dele. De danske regler hindrer ikke-hjemmehørende transportvirksomheder i at udføre cabotagekørsel bestående af flere læsse- og lossesteder, hvilket udgør en begrænsning af disse virksomheders muligheder for at udføre cabotagekørsler i Danmark i det omfang, der følger af forordning (EF) nr. 1072/2009,” hedder det i Kommissionens søgsmål til EU-domstolen.

Den danske regering har tidligere argumenteret for, at uden en begrænsning af losse og læssesteder, så er det umuligt at afgrænse, hvornår en cabotagekørsel starter og sluttet. I praksis kan den fortsætte uendeligt.

Sagen mod Danmark kommer samtidig med, at EU-kommissionen har spillet ud med en stor ”vejpakke” med nye regler på transportområdet. Men trods løftet om nye regler, som skal gøre om med social dumping og misbrug, så fastholder Kommissionen altså at føre sagen mod de danske regler helt frem til domfældelse. (brink)

 Back to Top