Bookmark and Share

EU-domstolen hugger til igen


Blokaden i Vaxholm mod lettiske Laval kaster stadig skygger

- EU domstolen fremturer helt upåvirket af de reelle problemer med social dumping og den voldsomme kritik af Laval-dommen, siger Finn Sørensen, Enhedslistens ordfører mod social dumping
22. august 2014

EU-domstolen bygger i ny dom fra 8. juli videre på Laval-dommen, og lægger i sine præmisser op til at underkende svensk sømandsoverenskomst, som blev indgået efter blokade af norsk skib under panamaflag.

Den opsigtvækkende dom kommer efter at både Europarådets ekspertkomite og ILO har kritiseret Laval-dommen.

Det er den svenske arbejdsret ”Arbetsdomstolen”, som har bedt om en forhåndstilkendegivelse fra EU-domstolen.
Spørgsmålet er, om EU-retten med dens fri udveksling af tjenesteydelser også ”beskytter” arbejdsgivere fra lande uden for EU, i dette tilfælde altså et norsk ejet skib, der sejler under panamaflag. (Norge er medlem af EØS og dermed i praksis underlagt EU regler for det indre marked.)

Det mener det svenske Transportarbejderforbund og forbundet SEKO ikke, mens arbejdsgiveren mener, at han er beskyttet af EU-reglerne, og fagforeningernes kampskridt derfor er ulovlige.

Løb fra overenskomst

Selve sagerne er gamle. Tilbage i 2001 lykkedes de svenske fagforeninger at få rederiet til at underskrive en ITF-overenskomst efter at have blokeret last- og losning af skibet, som sejlede med gods mellem Norge og Sverige. Besætningen bestod af russere og polakker.

Et forløb som blev gentaget i 2003, hvor skibet igen blev udsat for blokade, som førte til en underskrift på en overenskomst. Men rederiet fulgte ikke overenskomsterne, men henholdt sig en aftale, de havde med en russisk fagforening.

Rederiet har ved den svenske arbejdsret krævet erstatning fordi, det mener at kampskridtene er ulovlige efter EU-reglerne. Mens forbundene har krævet, at rederiet betaler forskellen mellem de russiske lønninger og dem, der fremgår af de overenskomster, de har indgået med svenskerne.

Men EU-domstolen slår utvetydigt fast, at det flaget er ligegyldigt, det afgørende er, at rederiet har hjemsted i EØS-området, og dermed omfattet af det indre markeds friheder.

Overenskomster til gene

Men udover at fastslå, at det norske rederi er omfattet af EU-retten - uanset hvilket bekvemmelighedsflag, der vajer – så går EU-Domstolen et skridt videre og gør det klart at, enhver begrænsning af den fri udveksling er i strid med EU-retten:

”I dette tilfælde skal enhver begrænsning, der uden objektiv begrundelse har kunnet udelukke eller være til gene for udvekslingen af de nævnte tjenesteydelser eller gøre den mindre interessant, fastslås at være uforenelig med EU-retten,” hedder det i dommen, som fortsætter med at henvise til domstolens praksis med en direkte henvisning til Laval-dommen:

”Denne retspraksis indbefatter den, der er blevet etableret i dom Laval… og som vedrører kollektive kampskridts forenelighed med den frie udveksling af tjenesteydelser,” står der.

Med en sådan melding, hvor kampskridt kan være ulovlige, hvis de er til ”gene” eller blot kan gøre ”det mindre interessant” for en virksomhed at opererer, så giver det ikke den svenske arbejdsret mange andre muligheder end at dømme de to forbund.

Social protokol nødvendig

Enhedslistens ordfører mod social dumping, Finn Sørensen mener, at EU-domstolen fremturer med sin dom:
- Domstolen er helt upåvirket af de reelle problemer med social dumping og den voldsomme kritik af Laval-dommen. Dommen er meget vidtgående, fordi den fastslår, at selve det at iværksætte kollektive kampskridt og indgå overenskomst er en begrænsning af den fri bevægelighed på det indre marked, siger Finn Sørensen,

- Og det uhyggelige er, at den ikke begrunder, hvordan konflikten og overenskomsten kan udgøre en begrænsning. Tværtimod slår den fast, at bare det, at der har været en konflikt kan gøre det ”mindre interessant” for rederierne og dermed lægge hindringer for den frie bevægelighed, siger han.

- EU-domstolen går – helt upåvirket af de reelle problemer med social dumping - videre ad ”Laval-vejen”. Det understreger kun, at det er helt nødvendigt at fagbevægelsens krav om en social protokol bliver indfriet. Først med en sådan protokol, der endegyldigt sætter de faglige rettigheder over det indre markeds friheder, kan vi sikre at EU holder op med at blande sig i konfliktretten, siger Finn Sørensen. (brink)

 Back to Top