Bookmark and Share

EU-dom kan blive endnu et søm i den danske model


- Det kan få indflydelse på vores muligheder i Danmark, fordi vi har elementer i overenskomsten, der forhøjer mindstelønnen, men hvis forslaget bliver fulgt, vil det blive ”forbudt” for udenlandske arbejdere, siger Palle Bisgaard

- Hvis EU-domstolen følger anbefalinger fra generaladvokat, så er det formentlig endnu et søm i kisten, siger næstformand i 3F’s Byggegruppe, Palle Bisgaard
09. oktober 2014

En af EU-domstolens generaladvokater lægger op til at underkende de finske bygningsarbejderes overenskomst, som bl.a. indbefatter en mindstelønnen er en akkordløn med en garantiløn. I stedet slår han fast, at mindstelønnen for udstationerede arbejdere altid skal være den absolut laveste, som er nævnt i overenskomsten.

Sagen handler om et polsk firma, som havde 186 polakker til at arbejde på et finsk atomkraftværk. Det finske bygningsarbejderforbund krævede, at polakkerne fulgte den finske overenskomst, som er baseret på akkordløn med en garanteret mindstebetaling.

Det polske firma nægtede med henvisning til EU’s udstationeringsdirektiv, som kun tillader fagbevægelsen at stille krav om overenskomstens mindsteløn til udstationerede arbejdere.

Sagen skal nu afgøres af EU-domstolen. Domstolens generaladvokat skriver på grundlag af vidneafhøringer og skriftlige indlæg sit forslag til afgørelse.

Og han er ikke i tvivl om, at udstationerede kun har krav på den absolut mindste løn, som er nævnt i en overenskomst:

- Jeg har dog svært ved at tilslutte mig det argument, som fagforeningen har fremført med tilslutning fra næsten alle de regeringer, der har afgivet indlæg til Domstolen. De er af den opfattelse, at akkordlønnen med garanteret mindsteløn bør udgøre mindstelønnen i det tilfælde. Faktisk kan jeg ikke se nogen overbevisende grund til, at andet end den laveste løn (i dette tilfælde timeløn), som er fastsat i den kollektive overenskomst, skulle anses for den ”mindsteløn”, som er omhandlet i artikel 3 (i udstationeringsdirektivet red.), skriver generaladvokaten i sit forslag til afgørelse.

Forkastelig indblanding

Generaladvokaten bygger videre på EU-domstolens såkaldte Laval-dom, som forbød de svenske bygningsarbejdere at blokere et lettisk firma for at få dem til indgå en overenskomst.

- Men det er forkasteligt, at EU-domstolen går ind og på den måde deregulere et velfungerende nationalt overenskomst-system, siger næsformanden for 3F’s Byggegruppe, Palle Bisgaard

Han tager forbehold for om der er, en direkte parallelitet mellem de danske og finske forhold.

- Finland har almengjorte overenskomster, og derfor kan der være en forskel. Men min holdning er den samme som til Laval-dommen, og hvis domstolen følger generaladvokaten, så er det formentlig endnu et søm i kisten for den nordiske model. Udstationeringsdirektivet bliver her igen defineret som et maksimumdirektiv, og der er tilsyneladende ikke mulighed for andet en den absolut mindste løn til udstationerede arbejdere, siger Palle Bisgaard.

- Det kan få indflydelse på vores muligheder i Danmark, fordi vi har elementer i overenskomsten, der forhøjer mindstelønnen, men hvis forslaget bliver fulgt, vil det blive ”forbudt” for udenlandske arbejdere, siger han.

- Hvis det her bliver EU-ret, så kan det også få betydning for hele normallønsområdet. F.eks. starter en rengøringsassistent ikke på overenskomstens absolutte mindsteløn, der er del tillæg, som tilsyneladende vil falde bort for udstationerede. Så det får afgjort betydning for de danske overenskomster, hvis domstolen følger generaladvokatens forslag, siger Palle Bisgaard. (brink)

 Back to Top