Bookmark and Share

Er græske arbejdere andenrangs borgere i Unionen


Trods jævnlige generalstrejker siden 2010 er det ikke lykkedes den græske fagbevægelse at genvinde retten til kollektive forhandlinger, nøglen ligger hos Trojkaen, som tilsyneladende ikke agter at udlevere den

Der var hug til EU-kommissionen, da EU-parlamentet diskuterede faglige rettigheder i Grækenland onsdag
15. december 2016

Siden 2010 har de kollektive overenskomstsystem i Grækenland været lagt på is og store dele sat ud af kraft efter krav fra lånerlandene i den såkaldte Trojka (EU, Centralbanken og IMF).

I 2015 var Syriza-regeringen langt med en plan for genoprettelse af de kollektive overenskomster, men det blev stoppet af den tredje låneaftale med Trojkaen som regeringen indgik på det tidspunkt. Aftalen indebærer, at det ligger i Trojkaens hænder hvordan og hvornår de faglige rettigheder skal genindføres i landet.

Trojkaen og den græske regering er i gang med en såkaldt revision af den gældende låneaftale, og her udgør de faglige rettigheder stadig et stridspunkt: Trojkaen afviser regeringens krav om genetablering af de kollektive forhandlinger og en forhøjelse af mindstelønnen, i stedet vil lånerlandene have yderligere deregulering af det græske arbejdsmarked.

Onsdag var der så hug til EU-kommissionen og EU’s ministerråd fra den græske venstrefløjs repræsentanter i EU-parlamentet. Den græske EU-kommissær for fødevaresikkerhed og sundhed Vytenis Povilas Andriukaitis stillede op i parlamentet for at diskuterer ”fremskridtene i de kollektive forhandlinger i Grækenland ”.

Her blev han mødt af en byge af kritik fra de græske medlemmer af parlamentet fra SYRIZA og partiet Popular Unity, som brød med regeringspartiet, efter det indgik den seneste aftale med Trojkaen.

- Grækenland udelukkelse fra kollektive forhandlinger er skamfuld og uforståelig. Grækere er europæiske borgere, og de skal behandles på lige fod med andre lande, ikke som andenklasses borgere, sagde Dimitrios Papadimoulis, SYRIZA. 

- Ministerrådet og Kommissionen er forpligtet til at gennemføre EU’s love. Og det er utænkeligt at et medlem af Eurozonen ikke har kollektivt forhandlede aftaler, sagde han.

- Vi forlanger at Bangladesh etablerede den slags forhandlede aftaler, hvis vi skal lave handelsaftaler med dem, i kan ikke retfærdiggøre at det samme ikke skal gælde for et Eurozonelande, sagde Papadimoulis.

Smagløst teater

Popular Unitys Nikolaos Chountis kaldte det hyklerisk at tale om et ”socialt Europa”, som samtidig nægter arbejdere retten til kollektive forhandlinger. Han mente, at de langvarige forhandlinger om de faglige rettigheder er det smagløst teater, som kun har til formål at holde Grækenland i Eurozonen i ”konkurrencens og konkurrenceevnens navn”.

- Alle græske regeringer har dereguleret arbejdsmarkedet, og nu sender denne regering de faglige rettigheder tilbage til middelalderen, sagde Chountis.

Han anklagede EU-kommissionen for ikke at have forstået, hvad aftalen mellem regeringen og Trojkaen betød:
- Og nu ignorerer Kommissionen charteret af grundlæggende rettigheder, sagde han, men henvisning til EU’s charter som højtideligt anerkender faglige rettigheder som menneskerettigheder.

Parlamentet ser på

Men der var også hug til EU-parlamentet:
- EU-parlamentet har ikke officielt fordømt krænkelserne af de sociale rettigheder i Grækenland, og ingen har påpeget, at det ikke er tilladeligt at have et lande uden kolletive forhandlinger, sagde Chountis.

Også Sofia Sakorafa, SYRIZA pegede på det kritiske i, at parlamentets har en tvivlsom rolle i at opretholde den ”ubærlige situation for det græske folk”.

- Vi burde støtte det europæisk charter af grundlæggende rettigheder… Det er det samlede europæiske regelsystem, vi taler om. Og vi amputerer det i markedets navn, sagde hun.

Sakorafa anklagede kommissionens ”eksperiment” med Grækenland for at være endt i fiasko:
-– Med millioner af arbejdsløse, marginaliserede og fattige mennesker Tror I så, at I kan overbevise os om, at eksperimentet vil blive en succes? Selvfølgelig ikke. I har en plan, og I er ligeglade med konsekvenserne, sagde hun. (brink)

 Back to Top