Bookmark and Share

Enigt folketing afviser EU-angreb på strejkeret
Folketinget Europaudvalg afviser blankt forordning om strejkeret, det er traktatstridigt, mener det danske Folketing
07. maj 2012

Europaudvalget har i et brev til EU-Kommissionens formand afvist kommissionens forslag til en forordning om strejkeretten.

Forordningen skulle angiveligt skabe klarhed om ”balancen” mellem faglige rettigheder og det indre markeds friheder på baggrund af, at EU-domstolen gennem flere afgørelser har indskrænket konfliktretten over for udstationerende firmaer. Domme som fagbevægelsen har kritiseret for at åbne for social dumping.

Men med et Folketing bag afviser Danmark i praksis EU-Kommissionens forslag om at begrænse konfliktretten og give EU-domstolen mulighed for at underkende strejker. For at forordningen kan træde i kraft, skal der være enstemmighed i EU-ministerråd, og det er svært at forestille sig, at regeringen vil nikke ja til en forordning samtlige partier afviser.

Traktatstridigt

I brevet til Barosso skriver Europaudvalget, at forslaget ikke skaber klarhed over forholdet mellem strejkeret og fri bevægelighed. ”Tværtimod risikerer forslaget at gribe forstyrrende ind i velfungerende nationale ordninger på det arbejdsretlige område”, hedder det.

Udvalget afviser, at EU overhovedet har ret til at lovgive om strejkeretten:

- Endelig bemærker Folketinget [/flertallet], at artikel 153, stk. 5, i TEUF, udtrykkeligt udelukker lovgivning om strejkeretten på EU-plan. Uanset at forslaget ikke i sig selv lægger op til at indføre nye mekanismer til bilæggelse af arbejdstvister, er det Folketingets [/flertallets], opfattelse, at traktaten heller ikke giver EU kompetence til at lovgive om eksisterende nationale ordninger på området, skriver Europaudvalget.

Europaudvalgets brev er på linje med, hvad et enigt arbejdsmarkedsudvalg i den svenske rigsdag er nået frem til. Og de svenske parlamentarikere afviser i enighed forslaget, som Frankrig hidtil har været ene om at gå imod.

Brug for social protokol

Selvom europaudvalgets beslutning bliver modtaget med tilfredshed i 3F, så sender det kun problemet til hjørne, mener Lars Lyngse, EU-ansvarlig i 3F.

- Problemet er, at EU-domstolen ikke ændrer praksis, selv om forslaget falder. Spørgsmålet er kun sparket til hjørne. Der er brug for en social protokol i EU, der slår fast, at udstationerede arbejdere også har ret til ligebehandling og dermed til konflikt, mener Lars Lyngse, til 3F’s Nyhedsbrev.

Det krav bliver støttet af SF og Enhedslisten.

- En social protokol vil her og nu være det bedste middel til at sikre, at de faglige rettigheder ikke bliver kørt fuldstændigt over af det indre marked, siger Finn Sørensen, medlem af Europaudvalget for Enhedslisten til Nyhedsbrevet. (brink)

 Back to Top