Bookmark and Share

EFS: Stop løntyveriet
Den Europæiske Faglige Sammenslutning, EFS fortsætter lønkampagne med fokus på den faldende lønandel af bruttonationalproduktet
27. februar 2018

Hvis lønnens andel af BNP var den samme som i starten af 90’erne, så ville hver enkelt lønarbejder i EU have tjent godt 13.000 kr. (1764 euro) mere bare i 2017.
Det viser beregninger som EFS har lavet i forbindelse med deres kampagne for at få lønforhøjelser nu i hele Unionen.

Lønnens andel af BNP er ganske vist faldet siden midten 1970’erne. I 1975 var lønnens andel af BNP oppe på 72 procent i hele EU, i 2017 var den ned på mindre end 63 procent. Men selv hvis man nøjes med at se på løntabet siden starten af 90’erne, hvor andelen var 66 procent, så betyder faldet siden at lønmodtagerne i snit ”mangler” 13.000 kr. om året, skriver EFS i en pressemeddelelse.

- Det her er løntyvere. De rige bliver rigere på bekostning af dem som er afhængige af deres løn for at leve. Virksomhederne beholder en større del af overskuddet som profit på bekostning af lønnen, siger EFS-sekretær, Esther Lynch.

Hvis så bare overskuddet blev brugt til investeringer, men det er ikke tilfældet:
- Investeringer er også falde set i forhold til BNP, siger hun.

Svaret er ok-forhandlinger

- Fagforeningerne har ret til at kræve ekstra lønforhøjelser for at kompensere for tabet af en fair del af den rigdom, de bidrager til at skabe. Europa har brug for lønforhøjelser for at mindske uligheden og sætte skub i den økonomiske vækst. De rige sætter penge i banken, men arbejderne bruger deres løn på forbrugsgoder og service til glæde for erhvervsliv og jobskabelse, siger Esther Lynch.

Hun afviser økonomernes og politikernes bekymring for ”lønomkostningerne”:
- Det virkelige problem de sidste 25 år har være kapitalomkostningerne, de summer som er udbetalt til aktieejerne. Svaret på problemet er fornyede kollektive forhandlinger for fair lønninger, siger Ester Lynch. (brink)

 Back to Top