Bookmark and Share

Byggefag i foretræde: Giv os redskaber, så vi kan sikre ‘den danske model’
Byggefagenes Samvirke i København troppede op i Folketingets Europaudvalg og opfordrede Folketinget til at gå forrest for en social protokol i EU
20. februar 2018

Mandag fik Byggefagenes Samvirke fem minutter til overfor Folketingets Europaudvalg til at argumentere for, hvorfor de skal vedtage Enhedslistens forslag om, at Danmark skal rejse kravet om en social protokol i EU.

Dagligt udfordres den danske arbejdsmarkedsmodel. Det sker ikke mindst, når udenlandske arbejdsgivere underbyder det danske aftalesystem. Derfor opfordrer vi politikerne til at tage initiativer, som kan sikre vores faglige rettigheder. Og derfor er der brug for en social protokol, som stiller de faglige rettigheder over det indre markeds fire friheder, sådan kan man sammenfatte formanden for Byggefagenes Samvirke, John Ekebjærg-Jakobsen, og formand for samvirkets organisationsudvalg, Carsten Bansholm Hansen appel til udvalget.

Spørgsmålet om en social protokol har været på dagsordenen i snart 10 år i den europæiske fagbevægelse.
- Vi har diskuteret det i mange år og arbejdet for en social protokol i mange sammenhænge. Det var da også en fornøjelse, da man lancerede en ”social søjle” på EU-topmødet i Gøteborg. Det sender et godt signal, men når vi spørger jurister, så siger de, at den sociale søjle i virkeligheden ikke ændrer noget som helst juridisk, sagde John Ekebjærg-Jakobsen.

-  Princippet om den frie bevægelighed – ikke mindst for arbejdskraften – gælder stadig. De frihedsrettigheder trumfer overenskomsterne og de faglige rettigheder, det er det vi har set med EU-domstolens afgørelse i Laval- Viking, Rüffert- og Luxembourgdommene, som siger, at den frie bevægelighed trumfer vores overenskomster. Vi har brug for et redskab, der duer juridisk, og som anerkender vores faglige rettigheder. Det gør en social protokol, derfor er forslaget godt, og vi vil opfordre Jer til at arbejde for det, sagde han.

Selektiv forståelse

Carsten Bansholm Hansen påpegede, at som ok-forhandler med mange udenlandske firmaer, er det velkendt for ham, at disse ikke forstår - eller gider at sætte sig ind i - de danske arbejdsmarkedsforhold.

- Mens der ikke er nogen grænser for, hvor godt de kender reglerne om børnepenge, regler for dobbelt husførelse og andre goder – også for virksomheder der udstationerer – så kniber det meget mere med en forståelse for, hvordan de danske overenskomster fungerer. De er også ligeglade, for de ved, at de ikke bliver nødt til det, når der ikke er en social protokol, som pålægger dem at følge de danske regler på arbejdsmarkedet, sagde han.

Enhedslisten har tidligere fremsat forslaget om at arbejde for en social protokol, men da det aktuelle forslag blev behandlet i december var det for første gang en enig opposition, der bakkede op om kravet.

I dag står S, SF, Alternativet, Radikale og Enhedslisten bag forslaget, som så mange gange før, så ligger de afgørende mandater hos Dansk Folkeparti. På gårsdagens foretræde løftede partiet dog ikke sløret for, hvordan de vil stemme, når folketinget skal stemme om den sociale protokol d. 20. marts. (brink)

 Back to Top