Bookmark and Share

Auken: Social protokol kan løse både irsk og dansk problem
En social protokol til Lissabon-traktaten om at sikre arbejdsmarkedet mod social dumping og sikring af konfliktretten kan være en af løsningerne efter det irske nej til traktaten, mener Europaudvalgets formand Svend Auken (S)
19. juni 2008

- En social protokol har den store fordel, at det ikke kun vil gavne Irland, men samtidig også alle andre. Man siger derved samtidig, at det irske nej ikke alene er et irsk problem men et fælles problem, og at der skal virkemidler til ikke kun for irerne men også for resten af EU, siger Svend Auken til Nyhedsbrevet 3F.

Emner skal diskuteres Europaudvalgets møde senere på dagen, hvor også Enhedslisten vil foreslå, at statsministeren rejser kravet om en social protokol til sikring af konfliktretten.

EF-domstolens afgørelser i Vaxholm- og Rüffertsagerne spillede en stor rolle for det irske nej, og både det irske nej-parti Sinn Fein og dele af irsk fagbevægelsen kræver en social protokol, som en del af løsningen efter nej’et.

Svend Auken understreger overfor Nyhedsbrevet, at Socialdemokraterne ikke har lagt sig fast på, om en social protokol er den bedste løsning til at fjerne virkningerne af dommene og samtidig sikre irerne redskaber, som de søger.

- Det ville for det første kræve en nærmere juridisk vurdering og også en præcis afklaring af, hvad irerne ønsker. Med ideen om en social protokol vil blive givet videre til statsministeren - som en blandt måske flere til at komme videre efter det irske nej, siger Svend Auken.

Når Socialdemokraterne ikke har lagt sig fast på, om en social protokol er den bedste løsning på dels den irske udfordring, dels generelt at sikre sig mod social dumping skyldes det to forhold.

Stort skridt fremad

Enhedslistens forslag til dagens møde pålægger statsministeren på topmødet at støtte et forslag om en social protokol.
Alligevel er Enhedslistens ordfører Per Clausen tilfreds med meldingen fra Svend Auken:


- Jeg synes, at det er et stort skridt fremad, både med hensyn til at imødekomme irerne men også med hensyn til, at der er brug for, at vi i Danmark har brug for at få gjort noget for at sikre konfliktretten, så østarbejdere ikke undergraver danske overenskomster, det er meget positivt, at Socialdemokraterne nu vil sætte en protokol for arbejdsmarkedet på statsministerens ideliste siger han.

Også hos Fagligt ansvar bliver meldingen positivt modtaget:

- Det er et godt udspil og en god melding fra Svend Auken, som kan være med til at sikre at spørgsmålet bliver rejst på topmødet. Det er et stort fremskridt for hele diskussionen om at forsvare os mod social dumping i hele EU, siger Finn Sørensen, Fagligt Ansvar.

Han mener dog, at arbejdet med at formulere en juridisk bindende protokol allerede er gjort:

- Den Europæiske Faglige Sammenslutning, EFS har lavet et gennemarbejdet forslag til en social protokol, som kan sikre konfliktretten. Det har vi for længst sendt til statsministeren uden at høre noget, men måske skal han have tid til at sætte sig ind i det. Det er ellers lige til at skrive under på, siger Finn Sørensen.

Afgørende udmelding

Formanden for Byggefagene i København, Anders Olesen mener, at Socialdemokratiets udmelding er helt afgørende for at sikre konfliktretten.

- Svend Aukens udmelding er helt afgørende. Det er meget positivt, at der nu tegner sig et flertal i Folketinget, som vil have de faglige og sociale rettigheder til at stå over reglerne for EU’s indre marked, siger Anders Olesen.

Både SF, Enhedslisten og Dansk Folkeparti har tidligere støttet kravet om at få rejst spørgsmålet om en social protokol.

- Med Socialdemokraternes melding, så er der et flertal for at sikre konfliktretten. Nu må regeringen se skriften på væggen og forstå, at det er helt nødvendigt, at Danmark rejser spørgsmålet overfor de andre lande, gerne allerede på topmødet torsdag fredag, siger han.

- Den uro og usikkerhed, der er skabt omkring EU skyldes, at kapitalen har fået frit spillerum. Det gør befolkningerne bekymret for fremtiden. Derfor må vi nu bruge hele den fælles styrke som fagbevægelsen og et flertal i Folketinget kan mønstre for at sikre at arbejdsmarkedsmodellerne kan bestå uantastet - både i Danmark og i de andre EU lande, siger Anders Olesen. (brink)Back to Top