Bookmark and Share

Armlægning om EU-indblanding
Norsk LO-kongres i næste uge bliver skueplads for opgør om EU’s rolle på det norske arbejdsmarked
05. maj 2017

Når norsk LO i næste uge holder kongres i Oslo er EU det varme emne, som kan splitte kongressen. Stærke kræfter i fagbevægelsen vil gøre op med Norges underordning under EU’s indre markeds regler.
EØS-aftalen, som binder Norge til at følge EU’s indre markeds 11.000 direktiver, bliver et af stridspunkterne, når norsk LO mandag starter sin fire dages kongres i Oslo.

Flere LO-forbund har allerede besluttet at EØS-aftalen skal vedtages, det gælder bl.a. Transportarbejderforbundet.

EU-kritikerne mener, at grænsen er nået for EU’s indblanding på det norske arbejdsmarked.

Siden LO’s sidste kongres i 2013 er der faldet flere domme, som er gået fagbevægelsen imod, og det strider mod den enstemmige vedtagelse fra sidste LO-kongres, som slog fast at:

”EØS-aftalen påvirker norsk arbejdsmarked og samfund gennem beslutninger i EU. LO kræver at norske myndigheder går imod begrænsninger i retten til kolletive kamskridt, det kollektiv forhandlingssystem og retten til national løndannelse. ILO-konventioner, norske lønaftaler og norsk arbejdsmarkedslovgivning skal have forrang foran EU-regler.”

Kongressen understregede altså, at EU-reglerne skal være underordnet norske love spilleregler på arbejdsmarkedet.

Men udvikling siden har vist, at det er de norske love og regler som må vige for EU’s regler, mener formanden for Transportarbejderforbundet, Lars Morten Johnsen.
- Den vigtigste grund til at EØS-aftalen må siges op er, at den griber ind i folks løn- og arbejdsvilkår, i overenskomsterne og fører til social dumping. EØS-aftalen betyder at vi ikke længere selv kan styre. Det betyder at hele den norske model med trepartssamarbejde er i opløsning, siger han, til frifagbevegelse.no.

– For vores medlemmer griber det ind på alle områder. Chaufførerne oplever social dumping som ødelægger hele sektoren, i havnene er overenskomstaftalen dømt ulovlig, på lagrene ser vi indleje af arbejdskraft, og i flere andre brancher har vi udbud. Derfor er det vigtigt for os at tage denne kamp, siger Lars Morten Johnsen.

EØS bestemmer

Op til kongressen har tænketanken De Facto udarbejdet en oversigt over, de sager, der siden 2013 viser, at EU-reglerne overtrumfer både norske overenskomster og ILO’s konventioner.
“EØS bestemmer. Hvordan EØS-aftalen overtrumfer arbejdsmarkedslovgivning, ILO-konventioner og overenskomster i Norge”, hedder den.

Faglig leder i ”Nei til EU”, Boy Ullmann, peger overfor avisen VG på, at EU siden 1994 har pålagt Norge 11.013 direktiver, mens landet aldrig har brugt den vetoret, som EØS-aftalen faktisk åbner for.

– Det står altså 11.013-0 i kampen mellem EU og Norge. Det er pinligt. Arbejdere i Norge er holdt op med at stå med huen i hånden over for deres arbejdsgivere. Men over for Bruxelles står Norge med favnen fuld af huer. Hvis der er nogen som må tage kampen for at værne vores arbejdstagerrettigheder, er det LO-kongressen. Jeg kan ikke se andre, som har magt nok til at gøre noget, siger han til avisen. 

Han er overbevist om, at LO-kongressen kommer til at vedtage et kritisk forslag om EØS-aftalen.

– Det bliver fremlagt flere forslag til formuleringer, alt fra krav om udmelding av EØS, til krav om at udrede en udmelding til krav om forbedringer og genforhandling, siger Boy Ullmann. (brink)

 Back to Top