Bookmark and Share

Afsæt for ny privatiseringsbølge i EU?


Fem lande fik anbefalinger om statsejede virksomheder og eller privatisering i 2017 er flere på vej, spørger lobbyvaghunden Corperate Europe Observatory

Rapport på vej til EU-kommissionen om offentligt ejede selskaber i hele EU
29. november 2017

Det multinationale revisionsselskab KPMG er på vej med en rapport til EU-Kommissionen, som angiveligt skal kortlægge alle offentlige virksomheder og aktiver i hele Unionen.

Den 800.000 euro dyre rapport, skal ifølge kommissions udbudsmateriale, fra da opgaven blev udbudt, bruges til at “opmuntre medlemslandene til bedste praksis angående styringen af deres aktiver (herunder omstrukturering og/eller privatisering)”.
Rapporten skal bl.a. analysere, hvor stor ”tiltrækningskraft” de offentlige virksomheder vil have på markedet, hvis de privatiseres.

Det er lobbyvagthunden Corperate Europe Observatory (CEO), som har fået øjet på rapporten og den kritiske vagthund forsikrer, at den ”vil omhyggeligt gennemgå KPMG’s rapport og den europæiske semesterproces for 2018 for eventuelle indikationer på, at (EU-kommissionen) vil gå i spidsen for en ny privatiseringsbølge.”

Det skriver det i en artikel på CEO’s hjemmeside, hvor de ridser EU’s rolle i privatiseringen op.

Spørgsmålet er, om rapporten kommer til at gentage nogle af de sejlevide myter om, at den private sektor er mere effektiv end ”det offentlige”, en myte som stadig lever blandt nogle i toppen af EU, som CEO konstaterer.

- Vil EU bruge projektet til at ”anbefale” flere strukturreformer eller privatiseringer i medlemslandene, spørger CEO
Og så er det et spørgsmål om rapporten overhovedet er forenelig med EU-traktaten, som slår fast at EU ikke skal blande sig i ejerskabsforholdene i EU-landene, hedder det.

Men på den anden side, har den detalje aldrig holdt EU-kommissionen tilbage. Derfor er det nødvendigt at se rapporten og det opdrag som KPMG har fået i sammenhæng med det såkaldte Europæiske Semester.

Semestret er EU-kommissionens årlige gennemgang af de 28 medlemslandes økonomiske politik. Det er her kommissionen kommer med sine ”anbefalinger” og henstillinger til regeringerne om, hvordan de skal føre deres økonomiske politik.

Og alene for året finansåret 2017 har kommissionen udstukket anbefalinger og henstillinger til fem medlemslande omkring deres offentligt ejede selskaber.  I anbefalingerne indgår også direkte henstillinger om at sætte fut i privatiseringen f.eks. i
Kroatien, som har fået en henstilling om at “fremskynde afviklingen af statsejede virksomheder og andre statsaktiver.”

CEO peger på, at der er stærke kræfter i EU, som arbejder på at gøre det Europæiske Semesters anbefalinger og henstillinger mere forpligtende og bindende for medlemsstaterne i fremtiden, som et middel til at skabe større ”konvergens” i Unionen. (brink)Back to Top