Bookmark and Share

Jurister advarer mod afmontering af faglige rettigheder i EU
Europæisk netværk opfordrer EU til at stoppe afmonteringen af den europæiske sociale model og respektere de grundlæggende faglige rettigheder
08. marts 2013

Europa er på vej til at afmontere helt grundlæggende elementer i sin sociale model, hvis de angreb på faglige rettigheder, som især EU-kommissionen og den såkaldte Trojka er drivkræfter bag, sådan lyder advarslen i et manifest fra et europæisk netværk af arbejdsmarkedsjurister.

Juristerne advarer EU institutionerne om, at hvis afmonteringen af grundlæggende rettigheder til at indgå overenskomster og forsvare sine interesser fortsætter, så risikerer den sociale model helt at forsvinde.

- For nuværende må det fastslås at EU-kommissionen, sammen med Trojkaen, ikke udviser nogen større respekt, hverken for visse grundlæggende komponenter af den sociale model eller for principperne i Filadelfia-deklarationen (FN’s arbejdsorganisationens grundlæggende erklæring red.) Derfor risikerer den europæiske sociale model at undergå en snigende fremadskridende afmontering, som på sigt kan føre til, at den fuldstændig forsvinder. Hvordan kan det europæiske projekt som helhed føre til fremskridt, hvis de europæiske sociale model forsvinder, spørger de.

Ulideligt tryk

Eksperterne peger på, at den aktuelle krise betyder et ulideligt tryk på lønmodtagerne og deres rettigheder i mange lande.

- Ikke nok med, at de kollektive forhandlingssystemer undermineres på forskellig vis, der foregår også et systematisk angreb på selve retten til kollektive forhandlinger. Grundlæggende principper for kollektive forhandlinger er truet. I visse tilfælde er der forbud mod at indgå aftaler på brancheniveau eller lovfæstede muligheder for at afvige fra overenskomstens minimumstandarder på virksomheds og oven i købet individuelt niveau, hedder det i opråbet.

Juristerne peger også på Trojkaens rolle overfor de lande, som modtager nødlån. Trojkaen består af EU, Den Europæiske Centralbank og den Internationale Valutafond.

- Visse medlemslande tvinges af Trojkaen til at gennemføre dramatiske dereguleringer af arbejdsmarkedet og det sociale sikkerhedsnet, det fører til at de faglige organisationer svækkes. Usikre ansættelsesvilkår breder sig og medfører usikkerhed, samtidig med at arbejdsløsheden stiger. Det fører til øget fattigdom og social uro, skriver de.

Opråb til EU-toppen

Underskriverne opfordrer direkte EU-landenes regeringschefer til at tage ansvaret på sig, og sikre at de faglige rettigheder, som faktisk er sikret i EU-traktaterne bliver respekteret.

- Vi som undertegner dette opråb opfordrer stats- og regeringscheferne, især i deres egenskab af medlemmer af det Europæiske Råd, klart og entydigt at garantere det retsligt bindende grundlag og fremme lønmodtagernes og deres repræsentanters grundlæggende sociale rettigheder, hedder det.

De peger især på, at de faglige rettigheder ikke er underordnet det indre markeds regler om fri konkurrence. De faglige rettigheder skal heller ikke indskrænkes i forbindelse med nedskæringer, uanset om det handler om skat eller finansiel hjælp til medlemsstater. (som det er sket i bl.a. Grækenland red.)

Indtil videre har mere end 440 arbejdsmarkedseksperter fra 30 lande skrevet under på opråbet – heraf to dansker forskere. (brink)

 Back to Top