Bookmark and Share

Links
07. juni 2005


Arbejdsmarkedet

ETUC (også kendt som EFS) European Trade Union Confederation (Euro-LO/FTF/AC)
KTO Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte
FLD - det fælleskommunale løndatakontor har tal for (næsten) alle pædagogmedhjælperes løn
AOF’s Faglig Håndbog * er nu på nettet
Hvor faglige starter dagen - på engelsk: LabourStart
Fagligt Ansvar 

LO og medlemsforbund

LO Landsorganisationen i Danmark
DKK Det Kommunale Kartel - bl.a. med udliciteringsdatabase, EU-database m.v.

Blik og Rørarbejderforbundet i Danmark
Dansk Artistforbund
Dansk Elforbund samt a-kasse
Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund
Dansk Funktionærforbund - Serviceforbundet

Dansk Jernbaneforbund
FOA Forbundet af Offentligt Ansatte LFS - Landsforeningen for Socialpædagoger

HK Handels- og Kontorfunktionærernes forbund
HKKF Hærens Konstabel- og Korporalforening
KAD Kvindeligt Arbejderforbund i Danmark
Malerforbundet i Danmark
Metal Dansk Metalarbejderforbund
NNF Nærings- og Nydelsesmiddelarbejder Forbundet
PMF - Pædagogisk Medhjælper Forbund

RBF - RestaurationsBranchens Forbund
SiD - Specialarbejderforbundet i Danmark
SL - Socialpædagogernes Landsforbund
Teknisk Landsforbund
Telekommunikationsforbundet
TIB Træ Industri Byg

FTF og medlemsforbund  

FTF Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd
BUPL Forbundet for pædagoger og klubfolk 
Centralforeningen af Stampersonel
Danmarks Lærerforening
Dansk Teknisk Lærerforbund
Dansk Musiker Forbund
Dansk Navigatørforening
Danske Afspændingspædagoger
Finansforbundet
Frie grundskolers lærerforening
Konstruktørforeningen
Prosa EDB-fagets fagforening
Statstjenestemændenes Centralorganisation - CO-2
Foreningen af akademi- og markedsøkonomer
Dansk Socialrådgiverforening
Dansk Politiforbund
Dansk Sygeplejeråd

Andre danske lønmodtagerorganisationer

AC Akademikernes Centralorganisation
DJØF Dansk Jurist og Økonom forbund
Journalistforbundet og her under Freelancegruppen/DJ med Freelancenøglen

Arbejdsmarkedspolitik, Arbejdsløs, A-kasser m.v.

A-kassernes Samvirke 
A-kasser Samvirkes link-samling til a-kasserne
Arbejdsdirektoratet tidligere: Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen
AMS Arbejdsmarkedsstyrelsen
Arbejdsmarkedets Ankenævn
AF Arbejdsformidlingen Til top Arbejdsmiljø  Arbejdsmiljøet kan man læse om på BAR‘ernes fællesside eller hos BAR-SoSU   Til top Forskning og analyser vedr. arbejdsmarkedet Arbejderbevægelsens Erhvervsråd - Analyser og prognoser m.v.
CARMA og andre samfundsfaglige forskningsgrupper ved Aalborg Universitetscenter
CLS Centre for Labour Market and Social Research - i Århus
FAOS Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier - i København
EIROnline European Industrial Observations Online - europæisk arbejdsmarkeds database
LoWER Europæisk forskningssamarbejde om lav løn

Arbejdsgiverorganisationer


Dansk Arbejdsgiverforening
Dansk Industri
Kommunernes Landsforening

Dansk Byggeri


Guide til EU-systemet

  Folketingets EU-oplysning

Bevægelser


Folkebevægelsen mod EU
Folkebevægelsens medlem af EU-parlamentet Søren Søndergaards hjemmeside

Folkebevægelsens Ungdom mod EU.

Noget andet end EU

Nordisk Råd
OECDBack to Top